Manual för POSK lokalredaktör

Logo

Inloggning

Om att logga in och välja lokalgrupp.

Sidor

Om att arbeta med sidor och sidornas struktur.

Textformatering

Om att formatera text och arbeta med textredigeraren.

Bilder och video

Om att arbeta med bilder, ladda upp, infoga och beskära samt bädda in video.

Dokument

Om att ladda upp och infoga ett dokument i text (som länk).

Länkar

Om att arbeta med länkar och att skapa länk inom sida.

Kandidatpresentationer

Om att arbeta med kandidatpresentationerna.

Meny och sidordning

Om att ändra ordningen på sidorna i navigeringsmenyn.